Liên kết website

  Tỷ giá ngoại tệ

  Thống kê truy cập

  Kho bạc Nhà nước Cà Mau tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III năm và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023

  13/10/2023

  Sáng ngày 11/10/2023, Kho bạc Nhà nước (KBNN) Cà Mau đã tổ chức Hội nghị Sơ kết công tác quý III và triển khai nhiệm vụ công tác quý IV năm 2023. Chủ trì Hội nghị đồng chí Dương Hữu Tảng, Giám đốc KBNN Cà Mau. Tham dự Hội nghị gồm các đồng chí trong Ban Giám đốc, Lãnh đạo Văn phòng, các phòng nghiệp vụ, đại diện Đảng ủy, Công đoàn, Đoàn Thanh niên KBNN Cà Mau, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân KBNN Cà Mau; Giám đốc và Kế toán trưởng KBNN các huyện trực thuộc KBNN Cà Mau.

  Theo Báo cáo tình hình hoạt động trong 9 tháng đầu năm 2023. KBNN Cà Mau bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, KBNN, cấp ủy chính quyền địa phương đã ban hành và triển khai đầy đủ kế hoạch công tác năm 2023 ngay từ những tháng đầu năm; Lãnh đạo KBNN Cà Mau đã tập trung chỉ đạo điều hành, tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo của chính quyền địa phương cùng với truyền thống đoàn kết, nỗ lực, cố gắng của toàn thể công chức đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được giao. Kết quả cụ thể:

  Về công tác quản lý thu NSNN:

  Các đơn vị đã chủ động phối hợp chặt chẽ với cơ quan thu trên địa bàn để tập trung nhanh, hạch toán đầy đủ, kịp thời, chính xác các khoản thu cho ngân sách các cấp; cung cấp thông tin số liệu thu ngân sách thường xuyên, liên tục cho các cấp có thẩm quyền, phục vụ công tác điều hành thu ngân sách các cấp. Tính đến hết ngày 30/9/2023, Tổng thu là 16.358.251 triệu đồng. Trong đó, thu ngân sách trung ương: 368.004 triệu đồng; thu ngân sách tỉnh: 9.768.362 triệu đồng; thu ngân sách huyện: 5.034.798 triệu đồng; thu ngân sách xã: 1.187.087 triệu đồng.    

  Thu NSNN trên địa bàn trong kỳ là 4.135.645 triệu đồng; đạt 85,55% dự toán năm 2023 bằng 108,81% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó một số nội dung thu chủ yếu là: Thu nội địa 3.998.901 triệu đồng, đạt 84,70% dự toán năm 2023; bằng 115,93% so với cùng kỳ năm 2022; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 108,350 triệu đồng, đạt 95,88% so với dự toán năm 2023; bằng 34,59% so với cùng kỳ năm 2022.

  Về công tác kiểm soát chi NSNN:

  Hệ thống KBNN Cà Mau đã thực hiện kiểm soát chi NSNN đảm bảo chặt chẽ, kịp thời, đúng quy định. Tính đến ngày 30/9/2023 Chi NSNN đạt được:

  Tổng chi là 21.026.664 triệu đồng. Trong đó, chi ngân sách trung ương: 6.690.319 triệu đồng, ngân sách tỉnh: 8.585.086 triệu đồng, ngân sách huyện: 4.775.138 triệu đồng, ngân sách xã: 976.120 triệu đồng.

  Chi cân đối ngân sách địa phương 9 tháng đầu năm 2023 là 9.055.838 triệu đồng, bằng  77,04% so với dự toán năm. Trong đó, một số nội dung chi chiếm tỷ trọng lớn như: Chi đầu tư phát triển 3.469.921 triệu đồng, chiếm 38,32% tổng chi cân đối ngân sách địa phương; chi thường xuyên ngân sách địa phương 5.582.131 triệu đồng, chiếm  61,64% tổng chi cân đối ngân sách địa phương; chi lãi, phí tiền vay 1.455 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng chi cân đối ngân sách địa phương; trích Quỹ Dữ trữ tài chính 2.000 triệu đồng, chiếm 0,02% tổng chi cân đối ngân sách địa phương.

  Công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 tính đến ngày 30/9/2023 là 3.009 tỷ đồng, đạt 56.79% trên tổng kế hoạch vốn phân bổ đầu năm 4.820 tỷ đồng.

  Ngoài ra, các công tác về kế toán, thanh toán, quyết toán và lập báo cáo tài chính nhà nước cũng đã được KBNN Cà Mau triển khai kịp thời, hiệu quả....

  (Đồng chí Dương Hữu Tảng, Giám đốc KBNN Cà Mau phát biểu chỉ đạo, điều hành Hội nghị)

  Đồng chí Dương Hữu Tảng, Giám đốc KBNN Cà Mau đã điều hành phần thảo luận của các đơn vị. Hội nghị đã nghe 13 ý kiến phát biểu tham gia vào báo cáo tình hình hoạt động 9 tháng năm 2023, nêu rõ những khó khăn, vướng mắc tại đơn vị trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đại diện lãnh đạo các phòng nghiệp vụ ghi nhận, trả lời, giải đáp những vướng mắc của các đơn vị để thống nhất hơn trong thực hiện nhiệm vụ, hướng dẫn xử lý theo đúng chế độ quy định hiện hành.

  Qua những khó khăn, vướng mắc, đề xuất từ các phòng và KBNN các huyện. Đồng chí Tống Ánh Nguyệt, Phó Giám đốc KBNN Cà Mau đã phát biểu ý kiến, đề xuất những giải pháp tháo gỡ các nội dung vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại các đơn vị trong hệ thống KBNN Cà Mau.

  (Toàn cảnh Hội nghị)

  Kết luận Hội nghị, đồng chí Dương Hữu Tảng, Giám đốc KBNN Cà Mau đã ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của toàn hệ thống KBNN Cà Mau trong Quý III và 9 tháng đầu năm 2023, đồng thời giải đáp và chỉ đạo các giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các đơn vị. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống KBNN Cà Mau trong Quý IV năm 2023 đề nghị toàn thể công chức lãnh đạo, công chức, người lao động thuộc hệ thống KBNN Cà Mau tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm; tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện quyết liệt nhiệm vụ công tác trong những tháng cuối năm 2023 và những năm tiếp theo với mục tiêu “Chủ động, đồng bộ, kỷ cương, đoàn kết, hiệu quả”./.

   

   

  Bài và ảnh: Nguyễn Hồng Trang